Vì lý do mở rộng phân phối kênh mỹ phẩm online, Mỹ Phẩm Kaity tuyển đại lý phân phối mỹ phẩm của những tỉnh thành sau đây.

Tất cả các huyện, xã của tỉnh Đồng Nai.

Tất cả các huyện, xã của tỉnh Vũng Tàu.

Tất cả các huyện, xã của tỉnh Bình Dương.

Tất cả các quận, huyện, xã của thành phố Hồ Chí Minh.

Tất cả các quận, huyện, xã của thủ đô Hà Nội.